Заради изчистване на грешки регистрацията в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРОД) започна със закъснение. Крайният срок на 31 януари наближава, а ето че в Министерството на земеделието е входирано първото искане за неговото удължаване.

Пчеларските притеснения не спират с новата платформа – напротив

Писмото е изпратено от Национална био асоциация (НБА), където се настоява за следното:

1.Да се удължи срокът за първоначална регистрация в ЕПОРОД;
2.Да се променят начинът и редът за регистрация в системата ЕПОРОД и да не се изисква притежание на Сертификат по чл.83 от ЗЗР. Целта е да се даде възможност и земеделските стопани, които използват непрофесионална категория препарати за растителна защита, също да се регистрират;
3.Регистрацията в системата ЕПОРОД да става от всеки земеделски стопанин с имейл, име и ЕИК/БУЛСТАТ.

А ето и какви са доводите на Асоциацията. В промените в Наредба 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства, публикувани в Държавен вестник на 27 ноември 2020 г., се казва, че стопаните трябва да се регистрират с имейл и номер на сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията, който дава право на използване на продукти на растителна защита от професионална категория на употреба.

Много фермери са сигнализирали обаче, че имат биологичен начин на производство и не използват препарати за растителна защита от професионална категория. Ето защо на тях нито им е необходимо, нито притежават сертификат за обучение по чл.83 от ЗЗР.

Освен това по начина и реда, по който БАБХ е организирала регистрацията в системата ЕПОРОД, по косвен начин стопаните биват притискани да преминават обучение по чл.83 от ЗЗР. Това би било в полза на частни организации за обучения, убедени са от Асоциацията. Затова те призовават за бърза намеса от страна на земеделското министерство, така че никой стопанин да не бъде възпрепятстван да се регистрира в системата.