Иновационен кобайн за бране на малини и рози ще бъде представен за първи път по време на Международното изложение на малинопроизводителите и ягодоплодните 2018 през месец май във Велико Търново. 
 
 
Надредовият комбайн работи, като разтърсва малиновите храстите така,  че само зрелият плод  пада и се улавя в множество подложни плоскости и транспортна линия, която транспортира плодовете направо в касетки, като преди това са били почистени от мощни въздушни вентилатори. Този модел е показал  най-висок добив при най-ниски експлоатационни разходи както при малини и ягодоплодни, така и при рози.
 
Споделянето на опит и нови технологии са едни от ключовите цели на събитието. В рамките на международното изложение, което ще се проведе от 6 до 8 май, ще бъдат представени още интересни разработки, сред тях – технологии за прилагането на студена плазма, кати йона и ани йона вода; ревитализирана вода за борба с болести и неприятели по ягодоплодните; технологии за превенция на норо вирусите, хепатит А, салмонела. 
 
„Много е важно бенефициентите по мярка 4.2 да си сверят часовниците със световните тенденции, за да не се окаже, че отново сме изостанали с иновации. Международното изложение, заедно с конференцията ще представят най-новите разработки в бранша. Към момента имаме регистрирани участници от 18 страни“, коментираха от Българската асоциация на малинопроизводители и ягодоплодните (БАМ-Я).
 
На форума ще бъде показана и новата разработка за борба с многогодишни плевели вътре в реда – Агро снайпер, както и други иновативни технологии за отглеждане, растителна защита, торене, прибиране, сортиране, замразяване и съхранение на ягодоплодни.