На Йордановден ДФЗ изненада фермерите, като публикува индикативния график за директните плащания до 30 юни. Миналата година така важната екселска таблица се появи на 14 януари, така че бързането тази година е похвално. 

Не изпускайте важни дати през месеца

От Фонда обещават, че продължава и по-ранното изплащане на средства към стопаните, като за някои мерки и схеми се говори дори за месец разлика. Дали наистина е така обаче, решихме да проверим, като направим сравнение как е било миналата година.

По-важното е, че решаващият за повечето плащания окончателен слой „Площи, допустими за подпомагане“ се очаква да се появи до 15 февруари. За сравнение миналата година заповедта беше издадена на 13 март. Някои фермери обаче посрещат новината за това подраняване от месец с притеснение, коментирайки следното:

„Сега ще настане едно бързане, а после ще има толкова посипване с пепел по главите и да се оправдават, че некачествената им работа е заради бързането, а за нас ще са санкциите, разбира се“, споделя читател на Агри.БГ.

Нека все пак направим уточнението, че този график е индикативен. Освен това в него не са упоменати плащанията по обвързана подкрепа и преходна национална помощ за животновъди, на които още текат проверки. Някои мерки и схеми миналата година бяха изплатени с дни по-рано, други – доста по-късно като мярка 11, но факторите са много и времето е относително понятие, нали?

Преходната национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1)

Между 10 и 20 януари ще бъде направен вторият транш по Преходната национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). Първият транш от над 17 млн. лв. бе изплатен на 4 104 животновъди на 20 октомври 2020 г. За сравнение миналата година вторият транш бе направен на 23 януари.

Преходна национална помощ за тютюн 

Между 10 и 20 февруари тютюнопроизводителите могат да очакват да получат субсидиите си. Миналата година подпомагането дойде на 26 февруари. Тогава 40 510 стопани получиха над 75,6 млн. лв. за Кампания 2019.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Между 20 и 28 февруари ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“. Бенефициентите може да очакват финансово подпомагане в двете направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. За сравнение през 2020 г. плащанията стартираха на 21 февруари.

Между 1 и 20 април ще бъдат оторизирани средствата по останалите направления по мярката на база на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане”. Миналата година те бяха направени на 1 и 8 април, като общо по всички направления на мярката за Кампания 2019 бяха преведени близо 62 млн. лв.

Обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци”

Между 20 и 28 февруари производителите на плодове и зеленчуци могат да получат подпомагането по 7-те отделни схеми. Тук условието е обаче към 15 февруари да бъде утвърден окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане“. За Кампания 2020 доказването на реализация беше изтеглено с един месец, което ще позволи и по-ранното плащане. За сравнение миналата година то бе факт на 17 март, когато ДФЗ изплати над 73 млн. лв. на 13 221 земеделски стопани.

Обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън

Между 10 и 20 март са запланувани плащанията за производителите на картофи, лук и чесън. От ДФЗ припомнят, че до края на месец януари те доказват с документи произведената и реализирана продукция, като това може да стане и онлайн. Миналата година фермерите получиха парите си заедно със своите колеги зеленчукопроизводители на 17 март.

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Между 20 и 31 март ДФЗ обещава да преведе средствата по Схемата за преразпределително плащане (СПП). За сравнение през 2019 г. тези средства дойдоха на 23 март, когато 56 505 стопани получиха над 105 млн. лв. Ставката бе 137,22 лв./ха.

Схема за протеинови култури 

Между 1 и 10 април са заложени субсидиите за протеинови култури. Това е с месец по-рано в сравнение с 2019 г. Тогава на 8 май Фондът преведе 30,5 млн. лв. на 16 810 производители при ставка от 214,77 лв./ха.

Зелени директни плащания

Между 10 и 20 април ще бъдат оторизирани зелените директни плащания. Така се случи и миналата година, когато на 14 април 56 490 земеделски стопани получиха близо 445 млн. лв. при ставка от 122,67 лв./ха.

Схема за памук 

Между 20 и 30 април ще бъде плащането на памукопроизводителите, което е с месец по-рано от миналата година. Тогава на 12 май близо 5 млн. лв. бяха получени по сметките на 113 земеделски стопани.

Мярка 11 „Биологично земеделие“

Между 15 април и 20 май ще бъдат извършени плащанията на биофермерите. Важно условие е обаче към 28 февруари да бъде напълно актуализирана базата данни на биопроизводителите, преработвателите и търговците. Читатели на Агри.БГ вече коменират, че този диапазон от близо месец не звучи много обнадеждаващо, както и доста късното плащане на мярката като цяло. Именно неуредици с биорегистъра миналата година забавиха субсидиите, които дойдоха чак на 2 юни. Тогава Фондът даде над 35,6 млн. лв. на 3 177 биофермери.

Мярка 12

Между 1 и 10 май е запланувано изплащането на средства по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите”. Миналата година парите бяха преведени на 4 май, когато 46 млн. лв. бяха разпределени между 11 481 фермери.

Мярка 13 

Между 10 и 20 май ще се осъществят и окончателните „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" (НР1/НР2), които ДФЗ авансово разплати на 21 декември 2020 г. Тогава бяха преведени над 94 млн. лв. по сметките на 31 520 кандидати. Миналата година доплащането стана около 18 май, въпреки че нямаше официално прессъобщение. Тогава ДФЗ съобщи за Агри.БГ, че са преведени още над 1 млн. лв. по мярката.

СЕПП

Между 1 и 10 юни ще са окончателните плащания по СЕПП. За Кампания 2020 ДФЗ вече преведе 683 млн. лв. на 54 760 земеделски стопани по индикативна ставка от 210,17 лв./ха. Доплащането миналата година стана на 4 юни с още над 74 млн. лв.

Млади земеделски стопани

Между 1 и 10 юни се чака и плащането по схемата за млади стопани. За сравнение миналата година то бе направено на 8 юни. Тогава по сметките на 3 858 фермери бяха преведени общо над 3,7 млн. лв.

Дребни земеделски производители 

Между 10 и 20 юни идва ред и на последните в индикативния график - на дребните стопани. Така беше и през 2019 г., когато на 12 юни ДФЗ преведе над 3 млн. лв. на 3 084 кандидати по схемата.