Уведомителните писма за одобрение  по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2020 вече са публикувани в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

Субсидии за плодове и зеленчуци – какво тревожи бранша?

Именно през системата, кандидатите, които за първи път са подали заявление за подпомагане по направленията от биомярката през Кампания 2020 и са одобрени, могат да получат своите писма чрез СЕУ.

Регистрираните стопани в системата имат достъп до публикуваните писма от личния си профил. 

Как да видите писмото си?
Отворете основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” - „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“, от където се зарежда и самото писмо за конкретния бенефициент.

Кандидатите, които нямат регистрация в СЕУ на ДФЗ, могат да си направят такава или да получат уведомителните си писма на място в областната дирекция на ДФЗ по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или постоянен адрес (за ФЛ).