Фондът завърши годината ударно с директни плащания до последния ден. Някои фермери получиха парите си навреме, други – с леко закъснение, трети – все още чакат. 

Над 880 млн. евро ще влязат у нас по ПРСР през следващите две години

Вече излезе индикативният график с останалите плащания за Кампания 2020 до 30 юни. Нека видим с какво ще започне годината и кои са важните срокове за подаване на заявления и кандидатстване по мерки от ПРСР през месец януари.

Обвързано подпомагане за картофи, лук и чесън

До 1 февруари производителите на картофи, лук и чесън доказват реализацията по схемата за обвързана подкрепа. Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител в ОДЗ, придружен от копия на описаните документи. Това вече може да се случи и по имейл, но не по късно от 27 януари.

Възражения срещу слоя допустими площи

До 8 януари стопаните могат да подават възражения срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане“. Това се прави по образец в ОДЗ. При генериране на възражения автоматично от Система за електронни услуги на ДФЗ фермерите сами или със съдействие на служители на съответната служба посочват идентификаторите на парцелите, които искат да бъдат включени.

Регистрация в системата за пръскания

До 31 януари пчеларите и стопаните, които обработват площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в оповестителната система за пръскания на БАБХ. Това се случва безплатно, но задължително с валидна електронна поща. Пчеларите сами въвеждат GPS координатите на пчелина чрез геолокация през телефона.

Отсрочване на кредити

До 26 февруари животновъди могат да заявят разсрочване на кредитите си от ДФЗ, отпуснати в периода 2008 – 2012 г. От тази възможност могат да се възползват само кредитополучатели, които са подали заявление по схема за държавна помощ за осигуряване на ликвидност. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2%, а общият бюджет е 56,6 млн. лв.

Подмярка 16.1 за иновации

До 15 януари се приемат проектни предложения по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Това е втори прием, а общият бюджет е над 20,6 млн. лв.

Подмярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

До 1 февруари е отворен втори прием и по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Общият бюджет е близо 14 млн. лв., с които ще бъдат подпомагат организации с колективни проекти.

Индикативен график

С какви директни плащания ДФЗ ще започне новата година, става ясно от индикативния график за следващите шест месеца, публикуван на 6 януари. По традиция първото плащане ще е вторият транш по Преходната национална помощ за говеда и биволи (ПНДЖ 1), необвързана с производството. Тази година то е изтеглено по-рано и ще стане между 10 и 20 януари.