Промяна в наредбата на финансовото министерство за касовите апарати забранява издаването на служебни бонове за поръчки от клиенти или при продажби.
 
 
Това е една от мерките, които властите въвеждат, за да се намалят опитите за избягване на отчитането на обороти. По данни на министерството годишно държавният бюджет губи над 330 млн. лв. именно от укриване на продажби и от манипулиране на фискални системи.
 
„Държавен вестник“ публикува днес промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. Едно от измененията забранява продавачите да издават „документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон“.
 
Отделно е посочено, че не се допуска издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени клиентски поръчки.
От миналата година се провежда и кампания за смяна на касовите апарати или инсталирането на нов софтуер, така че те да отговарят на новите нормативни изисквания за непрекъсната онлайн връзка с Националната агенция за приходите (НАП).