Не разполагаме с данни, които да потвърдят думите на Симеон Караколев. Това каза д-р Георги Чобанов, директор на дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) пред БНР.

Животни фантоми или как се вземат над 20 млн. лева субсидии?


“Самите проверки, които ние от БАБХ сме правили, не са показали стада, записани в информационната система ВетИС, без реално да са налични животни”, каза Чобанов.

По думите му, при извършваните до момента проверка винаги или почти винаги се констатират животни с паднали ушни марки или с една ушна марка. В този случай, животните с неясна проследимост и без идентификация не могат да влязат в хранителната верига, конфискуват се в полза на държавата и се евтаназират. Марките съответно се изземват.

“Процентът им винаги по-малък от 10%”, добави д-р Чобанов и продължи:

“За този голям брой от 120 000 животни очакваме конкретни данни. Реално тази бройка е 10% от общият брой на овцете и козите в България”.

Интересен е моментът, който д-р Чобанов коментира. В законодателството е посочено, че собственикът на животните отговаря за данните, които се въвеждат в системата на БАБХ. Към момента обаче самите стопани нямат възможност да вписват тези данни. Вписването се извършва от контролиращите ветеринарни лекари, както и от БАБХ. Санкция за ветеринарите, подали грешни данни за даден животновъден обект обаче няма. Санкционира се единствено фермера, като глобите варират. 

Всяка година 5% от фермите в страната подлежат на проверка. При подаден сигнал обаче, се правят допълнителни проверки. Тази година изборът на тези 5% от животновъдните обекти в страната е направен от компютър по предварително зададен алгоритъм. 

„Факт е, че когато един животновъд е хванат с нарушения, той е по-рисков и за следващата година за приготвянето на извадката“, добави д-р Чобанов.

Трябва ли инвентаризация на ВетИС заради виртуалните овце и кози


По думите на Георги Чобанов не може да се съди за истинността в думите на Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

“Трябва да се направи цялостна проверка. Конкретно това, за което говори г-н Караколев липсва конкретика. Категорично очакваме по-конкретни сигнали, за да може да насочим нашите проверки към тези конкретни хора и евентуално, ако има такива виртуални животни, да ги проверим”, заключи д-р Георги Чобанов.