От днес има постъпили субсидии по сметките на животновъдите, които кандидатстваха за извънредна подпомагане заразди кризата в млечния сектор, съобщиха читатели на Фермер.БГ.  
[news]
Със заповед на министъра на земеделието и храните беше определен размерът на плащането за килограм краве мляко и ставката за едно допустимо за подпомагане животно по извънредните схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици. 
 
Схемата за отпускане на субсидия на база предадено краве мляко през квотна година 2014г./2015г., - 0.01629 лв. за кг мляко;
Схемата за брой млечни крави в стопанството през 2015г. -  21,27 лв./животно;
Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството - 3,27 лв./животно;
Схема за подпомагане на брой биволици - 43,91 лв./животно;
 
Фонд „Земеделие” изготви списък на производителите на краве мляко, както и на земеделските стопани, които отговарят на критериите, заложени в наредбата. В определения период на прием бяха подадени общо 12 642 заявления. Участие в Схемата за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.заявиха 2 992 фермери. Подадените заявления по Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанствотоса 6 046, а 6 975 земеделски стопани са заявили участие по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството. По Схемата за подпомагане на брой биволицикандидатите са 172.
 
По информация на ДФЗ извънредната субсидия ще се изплаща до края на декември 2015 г. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!