ИАЛВ Плевен подготвя семинар за проблемите в лозаро-винарството. Събитието ще се състои на 27-и Август. Селектираните нови сортове десертно и винено грозде от специалистите в института ще бъдат представени пред производителите от доц. д-р Мирослав Иванов.

 

Качествата на произведения от института посадъчен материал, който се предоставя на стопаните през тази година, ще бъдат посочени пред участниците в семинара от гл. ас. д-р Нели Маринова. Акцент на срещата ще бъде поставен и на т. нар. икономически важни болести и неприятели по лозата в България.


В деня на семинара в сградата на института ще се състои  и Открит ден на десертното и виненото грозде. В голямото фоайе ще бъде подредена изложба от над 40 вида десертни и винени сортове грозде. Предвидена е и дегустация на вина. Семинарът и изложбата са организирани от Института по лозарство и винарство със съдействието на Министерството на земеделието и храните и Селскостопанската академия.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!