В края на месец март Земеделското министерство планира да отвори прием по мярката Хуманно отношение към животните по ПРСР, която е насочена към едри и дребни преживни животни. По време на Националната среща на АЗПБ Владислав Цветанов от дирекция Развитие на селските райони представи подробности относно условията по мярка 14, които трябва да покрият стопаните – кандидати за финансиране, съобщава Фермер.БГ:
 
Подпомагането ще се прилага по две направления – осигуряване на свободна подова площ и свободно пасищно отглеждане на животните.
[news]

При дребните преживни животни (овце и кози) ще се подпомага дейността свободно отглеждане на открито, като условието е то да се осигури 160 дни годишно (минимум 120 дни пашуване и 40 дни отглеждане на двор). Размерът на плащането ще е 22.50 евро/ЖЕ (пример: 1 бр. коза/овца = 0.15 ЖЕ; 7 бр. кози/овце = 1 ЖЕ). Другата дейност за овце и кози, която ще се финансира  е осигуряване на свободна площ. Размерът на плащането e 44.40 евро/ЖЕ, като 1 коза/овца = 0.15 ЖЕ (7 бр. кози/овце = 1 ЖЕ). 
 
При разплодници помещение трябва да е с размер 2,4-2,6 м2, ако животните са в двор – 3,3-3,9 м2. За овце и кози майки: ако се гледат в помещение, то да е 1,1-1,5 м2, ако се гледат на двор, той трябва да е с размери: 1,7-2,8 м2. За агнета и ярета условията са: в помещение – 0,44 м2, на двор 0,7-0,8 м2. За женски шилета и кози за разплод: в помещение – 0,8 – 1,1 м2, на двор –  1,3-2,2 м2. За мъжки шилета и козлета за разплод: в помещение – 1,2-1,5 м2/ на двор – 2,2 – 2,8 м2. За шилета за угояване: в помещение – 0,7-0,8 м2, на двор – 1,7- 2,2 м2. За бракувани овце: в помещение – 1,0 м2, на двор – 1,7 м2.
 
При едри преживни животни ще се подпомага осигуряване на свободна подова площ, но само за телета.  При животни с тегло до 150 кг. минимумът на площта е 1,7 м2. При животни с тегло от 150 до 220 кг. размерът на площта трябва да е минимум 1,9 м2.; при телета с тегло над 220 кг. - минимум 21,0 м2. Размерът на плащане е: 27,46 евро/ЖЕ (1 теле = 0.4 ЖЕ). 
 
За едри преживни животни ще се прилага и направлението свободно отглеждане на открито – за говеда над 6 м. Условието е да се осигурят 160 дни годишно (мин. 120 дни пашуване и 40 дни отглеждане на двор). Плащането е в размер на 24.54 евро/ЖЕ , като 1 ЕПЖ на възраст над 2 г. = 1 ЖЕ; 1 ЕПЖ на възраст между 6 м. и 2 г. = 0.6 ЖЕ.
 
Фермер.БГ припомня, че бюджетът на мярката за хуманно отношение е около 60 млн. евро. Тя е изцяло компенсаторна – за пропуснати ползи в следствие на дейностите за създаване на по-благоприятни условия за отглеждане на животните. Министерството на земеделието и храните подготвя първия работен вариант на Наредбата за прилагане на мярката.
 
Изискванията за кандидатстване за свързани с регистрация по Наредба 3, както и изискване за земеделския производител да отговаря на изискванията за активен фермер, с регистриран животновъден обект по чл. 137 по ЗМВД. Няма да са допустими разходи за лечение и закупуване на лекарства за животните. 
 
Ангажиментът, който поемат стопаните за фермите си, ще е в рамките на 5 години.