Няколко нови мерки, насочени към младите фермери, ще залегнат в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Тяхната цел ще бъде да насърчат обновяването на поколенията в областта на селското стопанство, каза еврокомисарят по земеделие Фил Хоган пред Европейската асоциация на младите фермери (CEJA). 

Младите фермери – истинската иновация в селското стопанство

Фил Хоган: Поне 2% от годишния национален пакет за директни плащания на всяка държава членка трябва да бъде заделен за обновяване на поколенията в бъдещата ОСП. Това е значително увеличение, спрямо досегашните само 0.8%.

По думите му така заложената сума ще трябва да отпусната или под формата на допълнителна подкрепа за доходите (директни плащания) и/или като безвъзмездна сума, насочена към създаване на нови земеделски стопанства (мерки по Програмата за развитие на селските райони). 


Хоган подчерта, че увеличаването на максималния размер на помощта, предоставена за установяване на млади земеделски стопани, до 100 000 евро, както и възможността на отделните държави членки да подкрепят сътрудничеството между фермери от различни поколения, може да доведе до подобряване на планирането при пенсиониране на земеделски стопани, пише ОДЗ-Кюстендил. Комисарят по земеделие подчерта също, че се очаква да бъдат предоставени много нови допълнителни възможности за младите земеделски производители.


Това включва и възможности в областта на научните изследвания и иновациите, както и възможност за задълбочаване на сътрудничеството с млади земеделски стопани от Африка.