От 25 септември стартира гроздоберът в Дупнишко със заповед на заместник-кмета на Общината Олга Китанова. В тази връзка са издадени и съответните изисквания за протичане на кампанията.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Гроздоберът ще започне с беритбата на ранните винени и десертни сортове и ще продължи с другите винени сортове при достигане на необходимата технологична зрялост.

Стопаните ще могат да организират събирането на продукцията в лозовите си масиви от 6.00 часа до 19.00 часа. През останалото време беритбите са забранени.

Съгласно заповедта не е позволено и преминаването на граждани през чужди лозови масиви, без разрешение от собствениците, наемателите и/или арендаторите им или установено право на преминаване. Предоставяне или вземане на гроздова продукция не може да се осъществява без издаден придружителен или отчетен документ, информира БТА.

Общинските власти ще следят и за причиняване на вреди на селскостопанското имущество по смисъла на Закона за опазване на селскостопанското имущество. Забранено е и допускането в лозовите масиви на малолетни и неполучили надлежно разрешение от съответната дирекция "Инспекция по труда" непълнолетни сезонни работници.