Говедовъдство в България бележи ръст през последнта година. В края на 2013 г. общият брой на говедата в страната е 575 584 или с 9,4% повече спрямо година по-рано. Броят на млечните крави нараства с 6,4%, до 307 097, а този на месодайните крави бележи ръст от 39%, като достига 39 670 или 11,4% от общия брой крави, сочи Аграрен доклад 2014 на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
Фермите, категоризирани в І-ва група са 3 276 броя с общо 141 539 броя крави, а във ІІ-ра група – 432 броя с общо 8 190 броя крави. Спрямо същия период на 2012 г., категоризираните ферми в І-ва група се увеличават със 198 броя, а отглежданите в тях млечни крави – с 3 845 броя. 
 
В същото време, фермите, категоризирани във ІІ-ра група намаляват с 52 броя, а отглежданите в тях млечни крави - с 1 147. Намалението на фермите от ІІ-ра група се дължи на факта, че една част от тях се прекатегоризират в І-ва група, а друга – прекратяват дейността си, поради невъзможност да изпълнят хигиенните изисквания.  Срокът на дерогацията за покриване на стандартите за краве мляко е до 31 декември 2015 г. 
 
Производството на краве мляко през годината е в размер на 1 115 081 хил. литра, което е с 5,1% повече в сравнение с 2012 г. Най-голям дял в общия добив на краве мляко през 2013 г. заема Южен централен район - 29,2%.


Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве мляко и отглеждани в тях животни към 1-ви декември 2008 - 2013 г.
 
През 2013 г. броят на стопанствата с млечни крави се увеличава с 4% спрямо предходната година, а броят на отглежданите в тях животни - с 6,4%. Най-голямо увеличение както на броя на стопанствата, така и на млечните крави в тях, се наблюдава при стопанствата с между 20 и 49 животни и със 100 и повече животни. Към края на 2013 г. намаляват стопанствата с между 3 и 19 млечни крави, както и броят на животните в тях.
 

Разпределение на млечните крави според броя на отглежданите животни в стопанство към 01.11.2013 г
 
Общият брой на кравите през 2013 г. достига 346,8 хил., което е с 9,3% повече спрямо предходната година. Над една трета от тях се отглеждат в Южен централен район. Месодайното говедовъдство е съсредоточено главно в южната част на страната, като 43% от месодайните крави се отглеждат в Южен централен район. 
 

Аграрен доклад 2014

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!