Националният съюз на говедовъдите в България ще проведе първият си Управителен съвет за тази година на 13 януари (сряда) в гр.Раковски. Ранното провеждане на съвета е продиктувано от неизвестността за бъдещето на сектор мляко, предстоящият форум по въпросите на млякото по време на Зелената седмица в Берлин, промените в редица Закони и Наредби, свързани с животновъдството  и разбира се с предстоящите проверки в млекопроизводителните стопанства, съобщават организаторите от НСГБ.
 
Дневният ред е следният:  
 
Отчет за свършеното от НСГБ през 2015 г.  Отчет за изпълнението на взетите Решения на УС; Финансиране, бюджет, отчетност, нормативна база;
Приемане план за работа през 2016 г. ;
Ситуацията в сектор мляко - производство, преработка, търговия
Обучение на фермерите:
Организации на производителите- това ли е бъдещето и хит на настоящия програмен период.