Маркировката на хранителните продукти, които имат географски означения, съдържа ценна информация за качеството, репутацията и уникалните характеристики на стоката, свързани с нейния произход. Изводът на специализираната агенция към ООН - Организацията по прехраната и земеделието (ФАО), е, че добре функциониращата схема за географските означения носи полза на всички.
 
 
Тези етикети помагат на потребителите при избора на продукти и улесняват фермерите и производителите на традиционни храни в намирането на пазари.
 
Въпреки това в много страни от Европа и Централна Азия липсва разбиране за системата от географски означения, както и знания за нейното управление.
 
За запълването на тези празнини ФАО провежда технически консултации на заинтересованите страни в Албания, Армения, Грузия, Киргизстан, Молдова, Черна гора, Таджикистан и Хърватия.
 
 
Техническите консултации, организирани от ФАО, са двудневни. Първата среща се проведе в Будапеща, като част от многонационален проект. Към него се присъединиха и специалисти от Унгария, Полша и Русия, за да споделят своя опит в използването на системата.
 
„През последните години маркировката на географските означения стана елемент на държавната политика за осигуряване на качеството на хранителните продукти и за стимулиране на износа“, каза Дмитрий Звягинцев, специалист на ФАО по въпросите на политиката.
 
Икономистът на организацията по системите за прехраната Емили Вандеканделер допълни, че правителствата на страните признават това като потенциален инструмент за развитие на селските райони и на устойчиви регионални и местни производствени системи“.
 
Според експертите, управлението на веригата от производството до продажбата на готовата продукция с използването на географски означения изисква колективни действия по отношение на такива въпроси като съответствие, проследимост и маркетинг на хранителните продукти.
 
 
При правилно функциониране на този процес производителите имат възможност да внедряват технически и управленски иновации, за да усъвършенстват системата и да осигурят нейното устойчиво развитие.
 
Географското означение, което е обект на правото на интелектуална собственост, трябва да бъде защитено от закона. Но получаването на законовата защита е само първата крачка по дългия път за създаване на доходна и устойчива система, в която участват всички заинтересовани страни, каза Звягинцев.
 
Държавите са заинтересовани от запазването на начина на производство на хранителните продукти, характерни за определени територии, като част от тяхното национално достояние. Това носи пряка и чувствителна изгода на селските общини, които произвеждат такива стоки.
 
Продуктите, маркирани с географски означения, са плод на уникалното съчетания на местни природни ресурси – климат, почва, породи животни, растително разнообразие, а също така на традиционно селскостопанско оборудване и на местни знания, предавани от поколение на поколение.
 
Резултатите от консултациите и препоръките за съвместна дейност ще бъдат представени на Регионална конференция на ФАО през май 2018 г.