Експертът в GPS оборудването Garmin предоставя на земеделските производители възможност за прецизна работа при очертаване на земеделските площи и минимални застъпвания в условията на новите изисквания на Общата селскостопанска политика 2015-2020. 
 
Garmin предлага решение във връзка с новите ангажименти, които ще трябва да изпълняват стопаните за директни плащания от Кампания 2015. Диверсификацията на културите и наличието на 5% ЕНП изискват максимално прецизно посочване на площите, което може да се постигне с инсталиране на ЗЕМ карта на дадено землище на GPS устройството.
 
Когато има инсталирана карта на едно или няколко землища на GPS устройството, земеделските производители винаги ще знаят в кой имот се намират, кои са границите му и кои са съседните имоти. 
 
 
Границите на имотите или масивите са ясно различими и движейки се точно може да се види кога наближава границата, кога сме на нея и кога отвъд нея. Не са необходими допълнителни настройки – всичко е на екрана веднага след пускане на устройството.
 
ЗЕМ картата може да бъде изключително полезна и ако трябва да се намери имот и неговите граници, без да е известно къде се намира. Например ако трябва да се намери имот 98 от масив 55 с площ 1.342 декара, достатъчно е да се напише номера и площта на имота 55.98/1.342 в полето за търсене, като Garmin ще покаже къде се намира и пътят до имота. 
 
 
На горната картинка се вижда как изглежда картата, която показва очертанията на имотите, както и точки, съдържащи информация за даден имот (номер по ЕКАТТЕ, номер на масив, номер на имот и размери на имота в декари). Картата може да се разглежда и мести във всички посоки дори фермерът да не е на полето. 
 
Друга полезна възможност, която дава GPS Garmin в трактора е това, че се проследява къде е работила машината и каква част от общата площ е обработена чрез функцията за следене и записване на следа по време на движение. 
 
 
Следата от работния ден може да се свали на компютър и да се огледа внимателно покритата площ, както и времето, което е било необходимо за обработката, като се използва безплатната програма от Garmin –  BaseCamp.
 

 
Следата пази в себе си информация за всеки един етап на обработката, чрез която може лесно да се разбере на дадено място в колко часа точно е бил тракторът или комбайнът. Тази функция дава допълнителна информация за обработената площ, но може да се използва и за контрол над служителите.
 
BaseCamp позволява и търсене на конкретните имоти чрез въвеждане на номер на масив и/или имот.
 
За удобство на клиентите, освен картата, която е качена в GPS устройството, от Garmin предоставят и файл за разглеждане на землището и следите в Google Earth. Така се виждат актуалните сателитни снимки с очертания на имотите и масивите.
 
 
 
Качване на едно землище в GPS, независимо от това колко имота има в него, е на изключително добрата цена от 72 лв., които се плащат еднократно. Няма абонаменти и други скрити такси. Броят имоти в едно землище също няма значение.
 
Повече информация за услугата може да получите на телефон: 
 
+359 0886/177222;  
+3592/9804004
 
 
ВАЖНО! Garmin не разполагат с данни за имотите в отделните землища. За да бъде изработена GPS карта за дадени землища, клиента трябва да ни предостави *.zem файлове с имотите с правилно генерирани данни в него.
 
За да ползвате ЗЕМ картата трябва да имате Garmin устройство поддържащо карти. За да ползвате картата на компютър с BaseCamp или Google Earth трябва да разполагате с компютър с Windows операционна система.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!