180 млн. лв. бяха пренасочени към сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) за 2017 г. от правителството, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
 
Целта на актуализирането, утвърдено от правителството, е да се гарантира превеждането на базовото плащане на площ през месец декември на земеделските производители. 
 
Допълнителните пари са пренасочени от други направления, в които има прогнози за остатък, допълват от пресцентъра на кабинета. 
 
Право на базовото плащане на площ имат земеделските производители, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.
 
Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление. 
 
Минималният размер на стопанството трябва да е минимум 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 хектара.
 
Размерът на плащането на хектар за отделните страни зависи от размера на използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за получаване на плащания и годишната финансова рамка, получена в резултат на преговорите с ЕС.