Международен форум, в рамките на Фрут Логистика 2018 г., ще се фокусира върху ефективното използване на водата по веригата за пресни плодове – от култивирането до мястото за продажба.
 
 
Конференцията ще обхване изцяло темата за водата – от напоителни концепции за по-добро качество на плодовете до нова сензорна технология за наблюдение на състоянието и влажността им. Всичко това ще бъде залегнато на събитието. Водата е ключов фактор за качеството и безопасността на храните. Наред със старите техники неизбежно се въвеждат и иновативните концепции, които спомагат за редуциране на разходите и подобряване на производителността.
 
С представяне на близо 40 презентации, форумът ще предложи идеална възможност за обмен на информация между наука и производители.
 
Фрут Логистика 2018 г. ще се проведе от 7 до 9 февруари в Берлин.