Преди 5 години автоматизираното събиране на данни и технологиите с изкуствен интелект бяха икономически нецелесъобразни. 

2019: Годината на царевицата. Как да печелим повече?
 
Понижаването на цените на облачните изчисления, роботизираната техника, датчиците и машинното обучение открехнаха вратата за нови възможности, съобщава forbes.com.

Контрол на условията на развитие на растенията 

Компании като Bowery и Plenty контролират всеки аспект от развитието на културите. Те изключват природния фактор от производството, за да понижат разходите и да ускорят процесите, да ги направят независими от климатичните условия. 

Bowery Farming нарича своя процес „прецизно земеделие“. Съгласно Bloomberg компанията ще получи финансиране в размер на 90 млн. долара. Тази компания използва съвременни технологични инструменти – роботизирана техника, машинно обучение, компютърно зрение и наука за данните – за точно настройване на целия процес. Инженерите на Bowery Farming постигат повече с по-малко разходи. 

Всичко започнало с желанието да се намалят променливите. Посевите се отглеждат в помещения с идеални условия, без използване на пестициди. Сложно светодиодно осветление имитира целия спектър на слънчевата светлина. Напоителни системи доставят хранителни вещества със специфична точност, което води до намаляване на потреблението на вода с 95%, сравнено с традиционния начин на правене на земеделие, и до 100% увеличение на готовата продукция. 

Plenty — още една компания, специализирана във фермите на закрито. Тя получи финансиране в размер на 200 млн. долара от Softbank – японска компания, ръководена от милиардера Масаеши Сон и инвестиционни филми, свързани с бившия председател на Alphabet Ерик Шмидт и основателя на Amazon Джеф Безос. 

Информационните технологии се превърнаха в стока 

Революцията в селското стопанство стана възможна, благодарение на евтоматизацията, усъвършенстването на информацията и данните. Преди 5 години икономически от цялата иновация смисъл нямаше. С понижаването на цените на облачните изчисления, роботизираната техника, датчиците и машинното обучение се откриха нови възможности. Информационните технологии се превръщат в стока, подобно на плодовете, зеленчуците и добитъка. 

Cognex Corp. е водещ производител на датчици и системи за визуализация на смарт промишлени роботи. Дълго време истински интелигентните машини бяха несбъдната мечта. Роботите впечатляваха със своята мощ. Те щампираха, заваряваха, бутаха предметите по прецизно изработени конвейерни ленти. В същото време бяха глупави. Нямаха очи. Не можеха да разберат своето място в процеса. 

Системата Cognex Insight Vision отвори очите на промишлените роботи. Машинното обучение и по-добрите софтуерни решения им дадоха интелект. 

Компанията от Масачузетс има внушителна история на развитие. От 2013 г. продажбите й нараснаха 2,2 пъти до 748 млн. долара. През 2017 г. печалбата й нарасна с 43,5%, а доходите се покачиха с 18% до 177 млн. тона. Тези показатели дават известно понятие за това, как се е популяризирало използването на смарт роботи в селското стопанство и какъв е потенциалът им за развитие занапред.