Селскостопанските производители планират да увеличат работниците си в периода от юли до септември, макар че търсенето се очертава три пъти по-слабо в сравнение с миналата година.

Работната ръка + млади хора = успешно дигитализиране на агросектора

Това стана ясно от новото Обзорно изследване за заетостта, проведено от международната компания за наемане на персонал ManpowerGroup.

Проучването включва 620 работодатели от десет сектора на икономиката в цяла България. Един от тях е селското стопанство.

Нагласите в селското стопанство са за увеличение на заетостта през третото тримесечие на тази година с 4%. За сравнение по същото време на миналата година очакванията на фермерите са били значително по-амбициозни.

Те са предполагали ръст на заетостта с 12% през третото тримесечие на 2018 г. Все пак стопанствата прогнозират увеличение на работниците си на фона на точно обратното намерение за намаляване на заетостта с 5% през второто тримесечие на тази година.

Скромните очаквания сега може да се обяснят с редица от фактори: свиване на производството в някои браншове, ориентация към дейности, които позволяват по-голяма механизация и автоматизация, както и по-пълноценно използване на възможностите на наличния персонал.

„Въпреки инвестициите, които бяха направени в ключови сектори през изминалите три месеца, българските работодатели вероятно ще продължат да бъдат сдържано оптимистични. Намеренията им за наемане на служители са повлияни най-вече от растящото разминаване между нуждите и изискванията на бизнеса им и липсата на налични умения на пазара“, смята Александър Хангимана, управляващ директор, ManpowerGroup Балкани.

Като цяло за всички икономически сектори в страната 11% от работодателите очакват по-високи нива на заетост в периода юли-септември, 2% предвиждат съкращения, 85% очакват нулеви промени, а 2% не са сигурни за намеренията си за наемане на персонал.

От изследваните десет основни икономически сектора само в един се очаква липса на увеличение или намаление на заетите - това е „Хотелиерство и ресторантьорство“. В „Минно дело“ за поредно тримесечие очакват съкращения на служителите с 4%.

В останалите осем основни икономически направления прогнозите са за повишаване на заетостта това лято.