Липсата на работна ръка в селското стопанство се очертава като един от сериозните проблеми в бранша през последните години. Примерите са много.  
 
 
86 души са работили за кратко през миналата година в оранжерията за краставици във варненското село Припек. От тях на работа са останали само 8. В момента в оранжерийното стопанство работят общо 18 души, съобщи собственикът Иван Григоров.
 
Трудностите в зеленчукопроизводството са само един от безбройните показатели за острия недостиг на работна ръка в селското стопанство. Работодателите в Добруджа алармират, че много трудно намират квалифициран персонал.
 
Особено остро стои проблемът в животновъдните обекти. В овцевъдната ферма на Добруджанския земеделски институт се отглеждат 1700 животни с оскъден персонал. Намирането на кадри за работа в животновъдството е проблем за цялата област, смята Пламен Ташев, бригадир в стопанството.
 

Недостиг навсякъде

 
Вече не става въпрос за квалифициран персонал, а изобщо за кадри. Никой от селскостопански техникум не е дошъл при нас”, подчерта фермерът.
 
„Другото е, че почти никой не гледа животни в къщата си и не знае какво прави. Сложно е, хващаш човек от пътя и тепърва го учиш”, каза още Ташев. 
 
Зърнопроизводството също страда от недостиг на квалифициран персонал. „Проблемът не е в това, че машините и техниката се дигитализират и навлизат нови технологии. Проблемът е в липсата на хора, които да работят с тази техника”, подчерта Диян Паунов, който обработва 3000 дка в община Ген.Тошево.
 
„Ако някой преди 15 години ми беше казал, че ще имаме такъв проблем, едва ли щях да повярвам. Ние инвестираме в машините, но по-трудно е да намериш човек, който да работи с тях. Това е най-големият проблем, с който съм сигурен, че всички стопанства се сблъскват. Липсва на образователна система, която да излъчва истински кадри, които директно да влязат в земеделието”, категоричен е земеделският стопанин.
 
Снимка: Авторът
 

Анкета

 
92% от фирмите в Добрич изпитват недостиг на работници, а при 79% липсват тесни специалисти. 49% от бизнеса в региона не може да намери ръководен персонал. Данните изнесе Стопанска камара – Добрич на специализиран форум, посветен на взаимодействието между бизнеса и образованието, организиран съвместно с община Добрич.
 
Проучването е извършено сред местните фирми в периода от 10 април до 15 май. Анкетирани са 192 предприятия от Добричка област.
 
Бизнесът посочва в анкетата, че „Машинно инженерство” е секторът, в който най-остро се чувства нуждата от обучение. Силен недостиг на кадри се очертава и при специалностите „Електротехника, електроника и автоматизация“.
 
Работодателите посочват още, че половината от работниците, които кандидатстват за работа, нямат нужните професионални умения и технически компетенции. 42% от анкетираните отбелязват, че в региона е имало нужните специализирани учебни паралелки, но са били закрити и резултатът е налице. 
 
Положителен е фактът, че само 6% от анкетираните посочват нужда от агрономи. Две трети от бизнеса в Добричка област заявяват готовност да се включи в дуално обучение на ученици и да осигури стаж по дадени специалности.