Съветът на Европейския съюз прие регламент, който да улесни прилагането на защитни мита в търговските споразумения, сключвани с трети страни – включително за продукти от селското стопанство.
 
 
ЕС ще може временно да премахва договорените намалени мита, ако конкретно местно производство е заплашено от увеличавана на вноса на същите стоки.
 
„Скоро ЕС ще разполага с обща рамка за гарантиране на съгласуваност на защитните мерки, включени в споразуменията за свободна търговия“, отбелязва съобщение от Съвета на ЕС. Предстои новият регламент да бъде подписан на 13 февруари в Страсбург. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. 
 
От Съвета коментираха, че ЕС редовно сключва търговски споразумения с трети страни. Повечето съдържат двустранни защитни клаузи или други механизми за временно оттегляне на митническите отстъпки или преференциалното третиране. Досега двустранният защитен механизъм е предлаган отделно за всяко търговско споразумение.
 
На този етап регламентът обхваща прилагането на споразуменията за свободна търговия между ЕС и Япония, ЕС и Сингапур и ЕС и Виетнам, като в бъдеще този списък може да бъде допълнен.