Нашето становище вече е известно и е изпратено до министъра. Първото, с което сме несъгласни е срокът на общественото обсъждане. Проектозаконът беше обявен в празничен период. Не може това да става с един такъв основополагащ нормативен документ, който определя изключително важни въпроси за земеделците.
 
 
Не е сериозно обществено обсъждане да се прави по празниците и да е до 16 януари. Така Илия Проданов, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, коментира за Фермер.БГ Проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е подложен на обществено обсъждане до днес. 
 
„Създава се предпоставка за проблеми. Пример за това е, че се изравнява арендата с наемния договор. Абсолютно по нищо не се различават и така се обезсмислят. 
 
Също така е нарушен е основният принцип на правото за свобода на договаряне. Налага се точна сума на минималното рентно плащане, което не е сериозно. Тази минимална рента трябва да е записана в договора и трябва да е по-висока от средното рентно плащане. Средното рентно плащане се определя по редица фактори и примерно един парцел, който е с по-ниска категория и по-малък като обем, няма как да бъде сравним с някой голям, който може да е държавен, общински и т.н. Така той вдига цената и на по-малкия. Това не е редно. Няма как да изравняваш имотите. 
 
Плюс всичко друго – това е най-важното в една демократична държава – всеки да има правото да се договаря както желае. Това право не може да се ограничава“, коментира Проданов. 
 
 
По думите му, а и записаното в становището на асоциацията, цялата глава пета, която описва договорните отношения и видовете договори също не би трябвало да бъде в сегашния си вид.
 
„Така е написана, че радикално променя досегашните норми. Няма никакво степенуване на договорите. Няма и ред на вписване. В една служба, ако дойдат два еднакви договора, тя няма как да знае кой да впише и кой не. Създава се предпоставка един некоректен стопанин направо да съсипе годината на някой свой колега. Службата ще е поставена в ситуация да е с вързани ръце“, коментира земеделският производител. 
 
Глава седма за комасираното ползване също притеснява фермерите. 
 
„Абсолютно невъзможни са фиксираните в нея срокове. Те няма как да се случат“, обобщава Проданов и добавя, че желанието на НАЗ е законопроектът да бъде преразгледан и преработен. 
 
 
„Изменят се неща, които работят. Трябваше да се вземат хубавите неща, а точно тези хубави неща, които в момента сме ги достигнали в някакви граници, са хвърлени на вятъра и са написани на ново. Предишният законопроект беше в пъти по-добър от този. Не виждам този закон какво защитава?“, обърна внимание той. 
 
Друго, което според зърнопроизводителите ще създаде проблеми,  са арендните договори. 
 
„Един аренден договор по всяко време на годината може да бъде развален. Това не е правилно. Ние няма как да си планираме стопанствата при така поставените условия и правила. Искаме да правим инвестиции в напояване и т.н., а това абсолютно не може да се случи по този начин, както е написан законопроектът. Създават ситуация да си уязвим по всяко едно време. Подписваш многогодишен договор с идеята да имаш сигурност, че тези имоти ще ги обработваш и да инвестираш в тях и в един момент по всяко едно време може да бъде развален и инвестицията ти да замине на вятъра“, обясни земеделецът. 
 
По думите му диалогът с министерството е добър и стопаните се надяват становището им да бъде взето под внимание. 
 
„Трябва да се направи работна група с бранша и законът да бъде изготвен по един приемлив начин, а не по хиляда пъти да се преправя“, допълни Проданов.