Европейската комисия (ЕК) обяви обществено допитване за оценка и преразглеждане на правилата за държавните помощи в селското стопанство.
 
 
Фермерите от ЕС, включително и от България, могат да съобщят своето мнение за досегашното функциониране на механизма и да направят предложения за промени. Коментари ще се приемат в срок до 19 юли тази година.
 
„Консултацията е насочена към органите, които предоставят или се занимават с държавна помощ, бенефициенти на помощ от съответните сектори и други заинтересовани страни с практически опит или задълбочени познания за държавните помощи в селското и горското стопанство. Тя има за цел да събере обратна информация за настоящата рамка на правилата за държавните помощи и за проектирането на следващата за периода 2021-2027 г.“,  съобщи Комисията.
 
Оттам уточниха, че резултатите от обсъждането ще бъдат включени в работния документ на службите на ЕК за оценката на действащите правила и за оценката на въздействието при приемането на нова рамка за държавна помощ за периода 2021-2027 г.
 
 

Консултацията е открита на 26 април за период от 12 седмици на всички официални езици на ЕС, включително и на български.

 
Комисията припомни, че по правилата на ЕС  страните членки уведомяват ЕК за намеренията си да отпуснат държавна помощ, като не могат да изпълняват такива мерки, преди те да бъдат одобрени от Комисията.
 
„Изключение от това правила има единствено, когато сумите на помощта са достатъчно малки – такива са помощите de minimis, и няма да застрашат конкуренцията и търговията на вътрешния пазар“, коментираха от ЕК.
 
Оттам допълниха, че вече се прилага специална рамка от правила за контрол на държавните помощи в селскостопанския и горския сектор, и в селските райони. Срокът за прилагане на тези инструменти обаче ще изтече на 31 декември 2020 г., а за следващия програмен период ще бъдат изработени нови правила.