Законът за земята в тази му форма е приложим в Североизточна България, където има комасация, но не и тук, където повечето земеделци са с малки стопанства и обработват собствените си площи, които са им възстановени от преди, заявява пред Агри.БГ Иван Кабуров, земеделец от Мало Конаре.

Данък отгоре за повече площи ще доведе до измами?

Той твърди, че нормативната уредба за белите петна „помага на едрите земеделци да съсипят дребните производители, да издебнат някой, който не е отишъл да си декларира нивичката като намерение за ползване за следващата година, и имотът му да стане бяло петно.“

Имало е случай с обработвана земя с продукция, собственикът пропуска срока, идват тракторите и му разорават всичко, разказва фермерът.

Иван Кабуров: „В нашия регион имаме над 40-50 земеделски производители. Това са дребни стопани, които си обработват земята в реални граници. Големите фирми през 2013-2014 г. им взеха земите, точно чрез „белите петна“, изораха им зеленчуци, люцерни. Голяма част от тези хора после се отказаха да възстановяват изобщо земеделската си дейност. Имаше истински рекет и случаи с баби, принуждавани да не подават декларации и да сключват споразумения."

Според Кабуров потърпевшите от тези законови изисквания са много, както и административните злоупотреби, а на хората не им се занимава да си търсят правата в съда. През 2014 г. самият той е бил „изгонен“ от заявените му земи чрез измама.

„Аз заявих в срок всички мои договори, само че друга конкурентна фирма приложила стари едногодишни договори, приети от Общинска служба „Земеделие“, която после се произнася, че понеже има два договора, съответните площи се определят за бели петна", разказва производителят.

Разпределиха мои площи, които съм наел и за които съм платил авансово наемите. А според закона, когато има спорни площи, те остават като червени петна и не се използват, а казусът се праща в съда. 

Историята, която Кабуров разказва, е дълга и включва много и тромави процедури, прехвърляни между институциите. Финално през 2019 г. той успява да спечели съдебното дело, така че към онзи момент е трябвало да ползва заявените от него земи. Освен морално удовлетворение обаче друго не получава. "Другата фирма си взе тогава субсидиите, използва земята, продаде си продукцията и така", тъжно констатира фермерът.

Иван Кабуров: „Много от сумите, внесени в общината от белите петна, не могат да се изтеглят от собствениците, защото се иска актуална скица и документ за собственост. А знаете, че наследниците са по десет души, затова никой не се заема и парите остават в полза на държавата. В моя случай аз бях платил на наследниците общо 60-70 хил. лв. наем предварително, после обявиха земите за бели петна, за които другият ползвател е внасял по 18 лв., а хората даже и не бяха разбрали за това и не са видели и лев от другата внесена сума."

Законът за белите петна е направен, за да потъпква правата на собственика на земя, категоричен е Иван.

Той припомня, че собствеността на земя е неприкосновена по Конституция, но по този закон тя се разпределя от общината. 

Иван Кабуров: „Аз също съм за това, земеделието да се развива, земята да се обработва, но това не се постига с изземване на земи, та било то и временно. Дали ще обработвам, или не земята си, не би следвало да води до последствия някой да ми я вземе. Общината и службите по земеделие управляват твоя собственост и договарят цена, която не зависи от твоето съгласие. 

Не може собствениците на земеделска земя да се интересуват постоянно кога са сроковете, за да отидат да заявят земята си по чл. 69 и да си я запазят. Трябва специално всяка година да декларират, че не желаят имотът им да попада в комасация, да не се разпределя като бяло петно или да се обработва от други земеделци.

Ако искаш да ползваш нечия земя, извади собственика от регистъра, свържи се с него и договори условия, а не да чакаш да я обявят за бяло петно. Земеделието пак ще върви и земята ще се работи, но при други условия. Не може да вземеш жилището на човек само защото той не е живее в него. Но ти си изкарваш ключове с разрешението на общината и се настаняваш. Трябва да има подслон за всички, а ти си решил, че 20 къщи не са ти достатъчен подслон, ами не е честно."