Семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите ще се проведе на 7 и 8 октомври в х-л Експо, съобщиха от Селскостопанската академия. Темата на събитието е „Влияние на ОСП върху икономическия растеж и устойчивото развитие на селското стопанство и селските райони”.Семинарът ще бъде организиран съвместно от ИАИ, София и Университета в Болоня, Италия. 
 
Целите на семинара са да предостави цялостна картина и детайлен анализ на миналото и бъдещо влияние на ОСП върху структурната реформа в аграрния сектор и върху развитието на хранителните вериги. Ще бъдат дискутирани взаимните връзки и многостранното влияние на ОСП върху не-селскостопанските сектори. Семинарът ще обедини заедно аграрикономисти, работещи в сферата на селското стопанство, селските райони и храните, както и социолози.
Семинарът ще се фокусира върху следните основни теми: Структурни промени и нарастване на продуктивността в селското стопанство; Устойчиво развитие на селото; Иновации и околна среда; Взаимовръзки и многостранно влияние.
 
Ще присъстват около 60 души, ще бъдат презентирани доклади и постери пред българска и чужда аудитория. Потвърдили са участие учени от Италия, Испания, Великобритания, Германия, Чехия, Унгария, Гърция и Полша.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!