Европейската комисия получи стотици хиляди коментари от земеделски стопани, неправителствени организации, учени и държавни институции във връзка с проекта за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) през новия програмен период 2021-2027 г.
 
 
„С въвеждането на нова ОСП Европейската комисия (ЕК) активно ангажира всички, които се интересуват от бъдещето на храните и земеделието, за да обяснят и доразвият предложенията за ОСП след 2020 г., представени на 1 юни 2018 г. От обществени консултации и дискусии на кръгли маси до информационни събития на място и онлайн - от самото начало на законодателния процес бяха организирани разнообразни възможности“, отбеляза Комисията в съобщение за проведените обществени консултации по темата.
 
Според институцията ключов фактор в подготовката на новата ОСП е било проведеното през 2017 г. обществено допитване за модернизиране и опростяване на политиката в целия ЕС.
 
„Тази консултация потвърди високия обществен интерес към селското стопанство, храните и ОСП с над 320 000 заявления, получени от широк кръг заинтересовани страни - граждани, земеделски производители, неправителствени организации, промишленост, публични органи и академични среди“, отбелязва съобщението.
 
Снимка: pixabay.com
 
Европейските граждани смятат, че селскостопанската политика трябва да продължи да се управлява на равнище ЕС и че подпомагането на земеделските производители и опазването на околната среда трябва да бъдат нейните две основни цели.
 
През втората половина на миналата година в страните-членки и в различни региони бяха проведени над 80 комуникационни събития, включително Граждански диалог, семинари и конференции, посветени на новата ОСП. На тях бяха обсъдени ключовите аспекти на реформата - опростяването и модернизацията, новият начин на работа с държавите членки и по-големите амбиции за действия в областта на околната среда и климата.
 
Експертите отбелязват, че тези информационни събития спомогнаха за по-доброто разбиране и изясняване на предложенията за новата ОСП. Те са били и много полезни за структурите на ЕК, които са имали възможност от първа ръка да чуят различни опасения за прилагането на новите политики на национално, регионално и местно равнище.
 
„Повече от 7000 души взеха участие в тези събития, сред които министри, парламентаристи, членове на Европейския парламент, водещи заинтересовани страни, неправителствени организации, граждани и медии“, подчерта ЕК в съобщението.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.