Европейският регламент за добавките в храните за животни е в сила повече от 15 години и сега Европейската комисия (ЕК) пита фермерите, ветеринарите и всички граждани какво мислят за правилата в тази област.
 
 
„ЕК започна процедура за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение“, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 

Агенцията насърчава заинтересованите да участват в обсъждането.

 
Въпросникът за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 за евентуалното му изменение е достъпен на: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en .
 
Идеята е да има по-добра регулация, така че вземането на решения за добавките във фуражите да бъде открито и прозрачно. Комисията е на мнение, че гражданите и всички заинтересовани страни могат да допринесат в процеса на разработване на политики и законодателство. В същото време регулаторната тежест за предприятията, гражданите или държавната администрация трябва да бъде сведена до минимум.
 
Публичната консултация ще продължи до 3 април 2019 г., като е широко отворена за участие на отделни граждани, фирми, собственици на домашни любимци, бизнес организации, работници, синдикати, неправителствени организации, консултативни органи и публични администрации, които се интересуват от фуражните добавки.