Фермерите трябва да са сигурни, че ние ще продължим да се борим за преходна национална помощ в Общата селскостопанска политика (ОСП) и след 2020 г. Това каза за Фермер.БГ Естер Еранс Гарсия, искански евродепутат, докладчик за стратегическите планове за ОСП.
 
 
“Обвързаната подкрепа е изключително важна за страните-членки. В различните страни имаме различни специфични изисквания, различни специфични сектори, които трябва да се подпомагат, традиционни такива. Фермерите трябва да са сигурни, че ние ще се борим за това подпомагане да остане. Дори измених предложението си помощта от 13+2, да стане 15+2. Освен това и преходната национална помощ трябва да се запази и за следващия програмен период”, коментира Гарсия.
 
Испанският евродепутат е докладчик за стратегическите планове за новата ОСП. На 15 ноември тя представи своя доклад, а малко по-малко от месец по-късно получи 4600 корекции, 543 от които е внесла самата тя. 
 
“Все още не мога да коментирам кои са основните бележки на моите колеги. Не е възможно за толкова кратко време да изчета всички корекции. Някои са по-специфични, някои застават зад моите предложения, а други – не”, каза Гарсия.
 
Основните цели за новия програмен период, зад които застава евродепутатът са няколко.
 
“По отношение на директните плащания предлагам минимум 70% от директните плащания да бъдат предназначени основно за подпомагане на доходите за  устойчивост (BISS), като същевременно  таваните на директните плащания да станат задължителни. Но нека държавите членки да имат право сами да въведат този праг,  който да не по-нисък от 100 000 евро, след приспадане на заплатите, екосхемите и помощта за млади земеделски стопани”, обясни испанският евродепутат.
 
Най-важното обаче, по нейни думи е, че бюджетът на ОСП трябва да се запази на сегашно ниво, като се укрепят общите елементи, за да може политиката да остане наистина “обща”. 
 
Относно зелената архитектура, която ЕК предлага, Естер Еранс Гарсия е категорична, че през новия програмен период страните-членки трябва да бъдат по-зелени, съответно и самите фермери.
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg

 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!