Кои аграрни професии ще се търсят през следващите 10-20 години в условията на революционни промени в традиционното селско стопанство?
 
 
Новите технологии ще изискват и различни умения, а също и неочаквани комбинации с добре работещите досегашни практики. За някои от аграрните професии на бъдещето разказва сайтът Foodbay.com.
 
Градски фермер
 
Селското стопанство влезе в големите градове. Проектите за земеделие върху покривите на небостъргачи или така наречените вертикални ферми вече никого не изненадват. Анализатори от руския изследователски център „Сколково“ смятат, че само след 15 години ще се появи новата професия  градски фермер. Тези работници ще се специализират в отглеждането на селскостопански култури в условията на съвременния мегаполис, а също и в организирането на земеделски стопанства върху стеснени площи.
 
Биохакер
 
Футурологът Томас Фрей е на мнение, че в близките 30 години ще се появят биохакери, които ще разбиват генетичния код на организмите, подобно на софтуера в компютърните системи. Техните способности вероятно ще бъдат оценени по достойнство от почитателите на нелоялната конкуренция.
 
 
 
Оператор на дронове
 
В много страни по света безпилотните летателни апарати вече се използват активно за контрол на селскостопанските култури. Затова в близките 10 години в големите аграрни компании ще се появят цели отдели, които ще отговарят за спътниковото наблюдение и за въздушното разузнаване. В тях ще работят оператори, които ще управляват ескадрили от дронове, а също и анализатори, които ще подготвят препоръки за подобряване на технологичните процеси. 
 
Агроинженер
 
От година на година селскостопанската техника става все по-сложна. Уменията на механика вече са недостатъчни, за да бъде ремонтиран умен трактор или комбайн. От специалистите ще се изискват знания по микроелектроника, програмиране и мрежови технологии. Затова в близките десетилетия ще се появи професията на агроинженера, чиито задължения ще включват обслужване и настройка на умни машини, а също и обединяването им в интелектуални клъстъри.
 
Зоотехник
 
За да се повиши производителността в животновъдството, е необходимо да се създадат условия за отглеждане на добитъка. Това означава да се положат грижи за микроклимата, да се балансира хранителния режим и да се провежда съвременна профилактика на заболяванията.
 
Професията на зоотехника ще изисква знания в областта на биологията, ветеринарството, диетологията, а също и технически навици. В задълженията на тези специалисти ще влиза настройването на климатичните системи, на устройствата за автоматично хранене, използването на ветеринарното оборудване, проследяването на състоянието на животните в реално време, разработката на ефективни методи за угояване и други задачи за подобряване на условията за отглеждане на добитъка.
 
 
Селскостопански еколог
 
Учени от Института ДаВинчи смятат, че развитието на селското стопанство в близките десетилетия ще бъде неразривно свързано с екологията. В условията на намаляване на плодородните почви ще се наложи създаването на еколози от нова категория, които ще се специализират в методите за опазване на природните ресурси.
 
Задачите на селскостопанските еколози ще включват оползотворяване на отпадъците, възстановяване на почвите след отглеждането на отделните култури, а също така и създаване на програми за водене на екологично чисто селско стопанство, което не нарушава природните процеси. Тези специалисти ще трябва да знаят точно какви методи си заслужава да се приложат, за да се получи екологично чиста реколта, която да отговаря на изискванията на купувачите.
 
 
Агрокибернетик
 
Цели армии от програмисти и техници работят днес над автоматизирани фабрики и заводи. Такива специалисти ще се появят и в селското стопанство. Агрокибернетиците ще отговарят за настройката и обслужването на умните ферми, за внедряването на нови методи за автоматизация, а също така за контрол на технологичните процеси. В недалечно бъдеще могат да се появят цели компании, които да предлагат на фермерите да превърнат техните стопанства в единна цифрова система.
 
Дали прогнозите на футуролозите ще се сбъднат, никой не знае. Но е сигурно, че технологиите, свързани с масовото внедряване на цифровите методи за управление и биотехнологиите ще изменят селското стопанство до неузнаваемост.