Страните от Европейския съюз към 19 май са изнесли 28,66 млн. тона зърно - с 3% по-малко, отколкото към същата дата през сезон 2017/2018. 

Оживление в търговията с пшеница у нас
 

Вносът на зърно на свой ред възлиза на 27,36 млн. тона, което е с 28% повече, отколкото година по-рано, информират Зерно-Он-лайн, позовавайки се на данни на ЕС.

Страните-членки са изнесли 18,38 млн. тона мека пшеница – с 1% по-малко спрямо година по-рано. Вносът на мека пшеница възлиза на 3,77 млн. тона – с 4% повече в сравнение със същия период на сезон 2017/2018, но количеството е значително по-ниско от експорта.

При търговията с царевица данните сочат, че износът от страните от ЕС възлиза на 2,3 млн. тона, което е с 59% повече, сравнено с аналогичната дата сезон по-рано. Вносът на царевица възлиза на 21,47 млн. тона – с 37% повече на годишна база.