„Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години, обяви днес Европейската комисия при първото представяне на покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на обща стойност 80 млрд. евро. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да се справим с проблеми, което ще промени живота на хората.

 

Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 – 2015 г. За пръв път Комисията посочи приоритетите за финансиране за две години, като по този начин показа по-ясно на изследователите и предприятията каква е насоката на изследователската политика на ЕС. Повечето покани от бюджета за 2014 г. от днес вече са отворени за изпращане на кандидатури, а други ще ги последват през годината. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“.

 

Един от тези стълбове е „Обществени предизвикателства“, сред които акцент се поставя върху селското стопанство и околната среда. За приоритетната област „Устойчивост на продоволствената сигурност“ в бюджета за 2014 г. са предвидени 138 милиона евро. Гарантиране, че всички хора имат достъп до достатъчна, достъпна, безопасна и питателна храна е основно предизвикателство за нашето общество. Тя също има решаващо значение икономическо значение: през 2011 г., износът на селскостопански продукти представлява около 7% от общата стойност на износа на ЕС.

 

Тази област е насочена към развиване на производството на конкурентни и ресурсно-ефективни хранителни продукти, на системи и технологии за устойчива хранителна верига, както и насърчаването на безопасни храни и здравословно хранене за всички и разбирането на глобалните фактори за сигурността на прехраната. Очаква се, че усилията в научните изследвания ще спомогнат за постигането на печалба с 20% на потреблението на ефективни ресурси ефективност, както и за преодоляването на тенденцията на намаляване на растежа на производителността в първичното производство.

 

По тази приоритетна област ще се финансират дейност, насочени към борбата с местни и чужди вредители, засягащи растения, откриване на иновативни и устойчиви източници на протеини и насърчаване на устойчиви хранителни вериги.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!