"От 1 юли 2016 г. хартиените превозни билети за превоз на дървесина вече са невалидни", обясни инж. Красимир Каменов, зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите по време на демонстрационна проверка пред журналисти на територията на Регионална дирекция по горите – Кюстендил, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.
 
Въвеждането на електронен превозен билет е част от цялостната информационна система на Изпълнителна агенция по горите за контрол в горските територии. От началото на 2016 г. електронните превозни билети станаха задължителни за всички държавни горски територии. От 1 юли 2016 г. системата става задължителна за всички горски територии, независимо от собствеността – частни, общински и държавни и ще се прекрати издаването на хартиени превозни билети.
 
"Именно затова правим тази демонстрация на частен горски терен и то на територията на РДГ Кюстендил, където частнопрактикуващи лесовъди издават превозни билети още от началото на месец март. Общо за страната до момента са издадени 2000 електронни превозни билета от частни гори, без те да са били длъжни до 1 юли", каза инж. Каменов.  
 
Подготвени са повече от 700 частнопрактикуващи лесовъди, заявили желание да преминат курс на обучение. Инж. Ивайло Иванов, директор на дирекция Информационно обслужване и връзки с обществеността представи новата система като демонстрира как всеки гражданин може да провери по номер на превозното средство, дали има издаден превозен билет за транспортираната дървесина.
 
"Към 16-те регионални дирекции по горите има обучени специалисти, които имат готовност да реагират и съдействат при възникване на проблеми, както и да отговорят на въпроси, свързани с използването на електронния превозен билет", заяви инж. Иванов. 
 
Информационната система на ИАГ предстои да бъде допълнена с нов модул за водене на електронен дневник от 1 януари 2017 г. и електронен превозен билет за обектите, в които постъпва, преработва се и се експедира дървесина. Предвижда се тестово внедряване в няколко обекта и при липса на проблеми ще бъде внедрен на територията на цялата страна. Целта е да се даде възможност за обвързване на системите за издаване на позволителни за сеч, превозни билети от временен склад, електронния дневник  и превозните билети от обектите за преработка на дървесина. 
 
От началото на годината в рамките на горските територии на страната са издадени повече от 220 000 електронни превозни билета, като над 2000 от тях са издадени от частнопрактикуващи лесовъди. 
 
Превозните билети могат да бъдат проверявани на адрес http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi