От днес, 4 февруари, започва информационната кампания за разясняване на възможностите за кредитиране от Гаранционния фонд на ПРСР 2007-2013 г. Първата информационна среща е в Стара Загора. Консорциум „ПРСР Гарант” организира поредица от срещи за разясняване на възможностите и условията за кредитиране от Националния гаранционен фонд на ПРСР 2007-2013 г. в периода от 4 до 23 февруари 2014 г.

 

На предстоящите срещи ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г. На заинтересованите лица ще бъдат представени начините за улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции, както и гаранционната схема на Националния гаранционен фонд по мерки 121, 122 и 123 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. На срещите ще бъдат посочени и акредитираните банки от Националния гаранционен фонд за осъществяване на гаранционната схема за земеделие.

 

 

ПРОГРАМА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!