Очакванията на експертите са за спад при производството на говеждо и телешко месо в ЕС в дългосрочен план. Това сочи анализ на Центъра за икономически анализи на селското стопанство (CAPA).
 
 
Предвижда се в дългосрочен план производството да се свие, поради прогнозиран спад на вътрешното потребление и намаление в броя на стадата, което ще поддържа високо равнище на цените на производител, пише в доклада.
 
Приложението на схемата за обвързана подкрепа в някои от държавите членки е от важно значение за забавяне редукцията в броя на отглежданите животни, припомнят експертите от CAPA. 
 
Въпреки не до толкова оптимистичните прогнози за пазара на говеждото, най-сериозен ръст се предвижда при производството на птиче месо – с 4,6% през 2030 г. спрямо 2017 г. При този пазар обаче е възможно силната конкуренция на международния пазар, да окаже натиск върху ценовото равнище.