Добрата зърнена реколта тази година ще понижи изкупните цени на пшеницата в България средно до около 290 лв./тон.

Пшеницата с противоречиви цени по борсите

Прогнозата е на анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Техните очаквания са, че общото производство на пшеница у нас за стопанската 2019/20 година ще бъде 5,7 млн. тона при 5,4 млн. тона през миналата година.

CAPA: „Изкупната цена средно за новата реколта се предвижда да бъде около 290 лв/тон.“

Изследователите описват движението на изкупните цени на хлебното зърно през последните пет месеца: от 351,25 лв./тон през април, стойността пада на 340,49 лв./тон през май, до 327,35 лв./тон през юни и прогноза за 310 лв./тон през юли

Очакванията на икономистите са, че през август средната изкупна цена на пшеницата ще бъде 300 лв./тон или с 15% под тази през април.

Поевтиняването е налице и в международен мащаб. През миналия месец цените на зърно от Украйна се понижиха леко заедно с увеличеното предлагане на зърно от новата реколта. 

Цената без включени разходи за доставка (FOB) на хлебната пшеница в Черноморския регион се движеше около 195-200 долара/тон, на фуражната пшеница - около 180-185 долара/тон, а на ечемика - около 175-185 долара/тон. 

Центърът припомни последната прогноза на Департамента по селско стопанство на САЩ (USDA), според която световното производство на пшеница ще бъде по-малко от прогнозираните преди два-три месеца 780 млн. тона.

Новата реколта обаче ще бъде с около 6% по-богата от миналогодишната, като количеството й вероятно ще достигне 771 млн. тона. Анализаторите очакват и по-нататъшни корекции в оценките за реколтата от хлебно зърно в ЕС, Русия и Украйна.