Дебатите за Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз показаха ясно, че тя е твърде бюрократична и сложна, за да бъде ефективна. 
 
 
Затова Европейската комисия даде възможност на страните-членки да подобрят и опростят селскостопанската си политика според собствените им нужди. 
 
Но това не бива да подлага единния пазара в ЕС на тест, пише euractiv.com, цитирайки експертът Люк Верне, от farm-europe.eu
„Комисията трябва да бъде сигурна, че вътрешния пазар ще бъде спокоен и че ще бъдат осигурени равни условия за всички фермери на Стария континент“, посочва експертът. 
 
В края на миналата година ЕК представи своето Комюнике за развитието на селското стопанство в Европа и тогава именно беше повдигнат официално въпросът за опростяването, като за тази цел се каза, че се дава „повече място“ на всяка държава членка за разгръщане на план, който да е специфичен за всяка страна. 
 
Според Верне ЕС се нуждае от закони, които да са с ясна насока и амбиция. В такъв случай фермерите също ще могат да развиват своите идеи. 
„Ако страна-членка реши да създаде регулиращи правила върху млечния си сектор, защото среща затруднения, а в друга страна-членка няма такъв проблем, ще имаме изкривяване и конкуренцията ще придобие негативен оттенък“, обясни експертът. 
Според голяма част от фермерската общност в ЕС задълженията на стопаните са се увеличили драматично, а административната тежест е допълнително препятствие. 
 
 
Според Еврокомисията фермерите ще получават финансова подкрепа при условие, че прилагат практики за опазването на околната среда , което ще бъде допълнително дефинирани от всяка една страна-членка.  
Въпреки това не всички са убедени в ефективността на предложенията на Комисията. 
 
Според Верне няма никаква гаранция, че системата ще бъде по-опростена, защото Комисията иска да пренасочи основните решения и регулации на национално ниво. 
 
„Това означава, че тежестта на опростяването и намирането на добри идеи за опростяване на системата ще се поеме от държавите и ще бъде начин Комисията да каже: Не зависи от комисията, а от държавите, така че фермери, оплаквайте се на министъра си“, коментира експертът.