При директните плащания досега имахме зелено плащания, при което ако стопаните не изпълнят определени изисквания, не го получават. Оттук нататък никакви директни плащания няма да се получават, без да са изпълнени екологичните ангажименти, които са включени. Това каза Слави Кралев, директор на дирекция "Пазарни мерки и организации на производители", по време на среща със стопани в Перник, част от информационната кампания на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за директните плащания.
 
 
Експертът изнесе презентация на тема „Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) в Европейския съюз (ЕК)“. Той разясни пред стопаните идеите, залегнали в съобщение на ЕК от края на 2018 г., носещо името "Бъдещето на прехраната и селското стопанство".
 
„Досега имахме зелено плащане, при което ако земеделците не изпълнят определени изисквания, не го получаваха. Оттук нататък обаче никакви директни плащания няма да се получават, без да са изпълнени екологичните ангажименти, които са включени. Тези ангажименти ще включват кръстосаното съответствие, заедно с изискванията за озеленяване, част от зелените плащания. Изпълнението им ще бъде задължително, за да получат фермерите каквито и да е пари по директните плащания“, обясни Кралев.
 
По думите му са предвидени и специализирани екологични мерки.
 
„Освен това ще има и екологични мерки, които досега бяха само в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Идеята е да ги има и в Първи стълб на ОСП, т.е да бъдат предвидени екологични директни плащания за биологично земеделие, например или за оставяне на земя под угар. Това също е интересна възможност“, добави той.
 
„Това, което мен леко ме изплаши е, че освен доброволни, някои от тези мерки може да бъдат и задължителни. Може да се окаже, че стопаните ще имат задължителни за полагане мерки, за които ще им се плаща, но и които трябва да се изпълняват“, каза Слави Кралев.
 
Директорът на дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" припомни, че всяка държава членки на ЕС сама изготвя своята екологична рамка, която в последствие се утвърждава от ЕК.