Пари за земеделие ще има, а за България те ще бъдат горе-долу в същите рамки, в които са сега. След средата на годината, когато започне да се говори по конкретни законодателни предложения, тогава вече ще може да се избистрят и конкретните елементи както по Първи, така и по Втори стълб на ОСП. 
 
 
Това означава, че мерките, които са познати досега,ще продължават в същия или в сходен вид да се прилагат и в бъдещия програмен период. Смея да кажа, че може би на този етап не са и измислени нови мерки и нови възможности. Но това,което ще бъде направено е да бъдат събрани тези мерки в единен план, да се прилагат заедно и да са свързани помежду си в една обща симбиоза. Това каза Весела Цветанова от дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ в агроминистерството пред стопани в Плевен. 
 
Тя обясни пред земеделските производители какви са плановете на Еврокомисията. 
„Най-важното, което цели ЕК сега е да даде повече свобода на държавите членки. Т.е. – ЕК ще постави общите цели на бъдещата ОСП и ще постави един набор от мерки за постигане на целите, като държавите членки ще могат да си избират кои от тези мерки ще прилагат, как да ги комбинират в зависимост от нашите национални условия. Тези идеи се наложиха в резултат на това, че всички държави, включително и България,  казват, че някои от мерките не са приложими в дадената страна“, каза Цветанова.
 
 
Основна цел на ОСП е подкрепа за справедливи доходи, като най-силният инструмент са директните плащания. 
„Те ще продължават да се прилагат във вида, в който са прилагани и досега, като при обсъждането на законодателните предложения ще стане ясно към кои мерки ще бъде насочено по-голямо влияние“, обясни Цветанова. 
 
Тя коментира въвеждането на задължителен таван на директните плащания, което интересува доста от производителите и което се предвижда в следващия програмен период. 
 
 
„Досега също имаше таван, но той беше доброволен, а не задължителен. Предвижда се да бъде въведено  прогресивно намаляване на плащанията, които подпомагат големите стопанства. Държавите членки ще определят в какъв процент ще бъдат намалявани някои помощи. Това се прави с цел да може по-голяма част от парите да бъдат насочени към средните и малките земеделски производители. Защото огромен проблем както на България, така и на ЕС е, че 80% от помощите се съсредоточават в 20% от земеделските производители“, добави Цветанова. 
 
Ще се обърне внимание и към намаляването на различията между държавите членки. „България все още е засегната от тези разлики, въпреки че от 2016 г. ние не сме в такова незавидно положение, в каквото бяхме преди. От 2016 г. България се намира по средата“, каза експертът. 
 
Тя обясни, че новата ОСП ще бъде насочена много силно към научни изследвания, иновации и към възможности за инвестиции. 
„Не просто получаване на едни пари, а възможности за включване на някакъв капитал, който впоследствие да бъде възстановяван. В тази връзка ще бъде наблегнато и на обмена на знания между фермерите. Очевидно е, че добрите практики и добрият опит трябва да бъдат споделяни“, каза Цветанова.