Максимум 10 дни екарисажът в Шумен ще извозва трупове на умрели от Син език животни, след което може напълно да спре дейността си, съобщи пред Фермер.БГ управителят Мирослав Александров. Също като Варненския екарисаж, предприятието в Шумен не е получавало плащания за трупосъбирането от миналата година.
 

Г-н Александров, какво ви дължи държавата към момента и как продължавате да работите в такава обстановка?

В Закона за ветеринарно-медицинската дейност има един член – 275, който указва кои разходи по събиране и обезвреждане на животните за чия сметка са. Там е казано, че всички трупове на умрели животни – т.е. разходите по тяхното събиране, транспортиране и обезвреждане, са за сметка на Държавния бюджет. В случая Агенцията по храните като второстепенен разпоредител, се явява страната, с която ние сключваме договор за обществена поръчка, която сме спечелили. Според договора следва да има ежемесечно разплащане на базата на представени от нас отчети...

Вие предоставяте ли регулярно тези отчети?
Ние представяме тези отчети всеки месец, но за съжаление не получаваме необходимите разплащания.

[news]

Освен тези отчети, имате ли комуникация с ръководството на БАБХ?
Да разбира се, че поддържаме контакт. За съжаление, специално в Агенцията по храните отношението не поемат никакви ангажименти, не се фиксират конкретни дати и цифри. Дори миналата година обявяването на обществената поръчка закъсня. Ние работихме извънредно без да имаме никаква договорна подсигуреност. 

А с ръководството на МЗХ разговаряли ли сте?
В МЗХ имахме среща в края на август със заместник министър Георги Костов. Акцентът беше поставен на Синия език. Там ни беше обещано, че ще се търсят средства от фондове, за да ни се платят поне извънредните разходи, които правим покрай епидемията от Син език, паралелно с тези, които обичайно правим по трупосъбиране и обезвреждане. За съжаление и от там обаче, няма нищо като резултат. Неколкократно сме изпращали писма до отговорните институции, но без резултат. Дори в сряда (1 октомври – бел.ред.) ще бъда в София и ще внеса още едно писмо.

Какво ще пише в писмото?
С това писмо напомням, че обществена поръчка трябва да се обяви най-късно до средата на октомври, защото самата процедура отнема около два месеца. И ако се закъснее с поръчката, това означава, че на 16-ти декември изобщо няма да има договори. Нито ние, нито Варна ще работим, дори и да искаме.

 

Какъв периметър от области обслужва екарисажът в Шумен и какви са разходите ви на месец, особено сега със Синия език?
Нашето предприятие обслужва 2/3 от страната – 18 административни области. Това е цяла северна България, както и областите Кюстендил, Сливен и Стара Загора в южна България. Средно месечно разходите ни са около 400 хил. лв с ДДС, които фактурираме на БАБХ, но с извънредните разходи, които правим при Синия език, тъй като се налагат извънредни допълнителни транспортни курсове, разходите стигат и до 470 хил. лв на месец.

Продължавате ли допълнителните курсове за извозване на труповете от Син език? Екарисажът във Варна ги спря.
Не сме ги прекратили поради простата причина, че имаме някакво чувство за отговорност към здравето на хората и на животните. Доколкото имаме резерв, черпим от него, но не мога да кажа колко време ще продължи това...

Изпреварихте въпроса ми до кога ще ви стигне този резерв, защото екарисажът във Варна спря извънредните курсове във връзка със Синия език?

Не мога да прогнозирам с точност. Но силите ни са на изчерпване. Може би седмица – две максимум можем да продължим. След това не мога да кажа дали ще прекратим само извънредните курсове или като цяло трупосъбирането. Аз си позволих да информирам здравната комисия SANCO в Брюксел. Имам потвърждение от тяхна страна, че са получили сигнала ми, но все още нямам отговор да са предприети нкакви действия. Нали разбирате, че не само заради Синия език, а като цяло трупосъбирането на животни е поставено под въпрос.

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!