Европейската комисия ще върне обратно към земеделските производители от страните-членки на ЕС 444 млн. евро.
 
 
Сумата беше задържана през тази година за Резервния фонд, предназначен за случаи на криза. Тези средства не са използвани и ще бъдат пуснати след 1 декември обратно по схемите за подпомагане, съобщи българският Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Лошата климатична година в Европа през тази година се отразява най-силно при картофите и лука, отбелязват изследователите в раздела за плодове и зеленчуци на месечния бюлетин на CAPA. През ноември цената на картофите на едро в Западна Европа е около 0,25 евро/кг, а при кромид лук – 0,30 евро/кг.
 
През 2016 г. и 2017 г. България отчита положителен баланс от търговията с преработени плодове и зеленчуци. Нетният износ за последната година е на стойност 7,9 млн. лв. Това е положителен сигнал и показва потенциала за нарастване на добавената стойност в подсектора. За първите девет месеца на 2018 г. нетният търговски баланс е положителен - 3,4 млн. лв.
 
 
Отрицателно е салдото във външната търговия с консервирани домати, краставици и корнишони. При консервираните домати за 2017 г. се отчита търговски дефицит от 4,8 млн. лв., а за първите девет месеца на тази година - 2,1 млн.лв. При консервите от корнишони, нетната търговия е отрицателна с около 1,6 млн. лв. през 2017 г. и 1,3 млн. лв. за първите 9 месеца на 2018 г. Като цяло износът за десет години се свива с около 75%. 
 
Предвижданията на САРА са количеството на преработените домати средно за периода 2019- 2023 г. да бъде около 52 хил. тона, което е с 25% над равнището от 2014-2018 г. 
 
 

Очаква се преработеният пипер да се увеличи слабо до 21 400 тона средно за следващите пет години. 

 
Количеството на преработените краставици се очаква да достигне 3 180 тона осреднено за 2019-2023 г. Основанията за това е намалението на дела на домашно приготвените консерви в общото потребявано количество.
 
Понижава се делът на консумацията на домати, пипер и краставици, която идва директно от стопанствата. Между 2010-2017 г. по оценки на САРА той се свива от около 32% при доматите и 23% при пипера и краставиците, до 26% при доматите и 13% при пипера и краставиците.
 
                                                  Изкупни цени - лв./тон без ДДС
Източник: НСИ                     * Данните са прогнозни.
 
Цените на пипера на близките до нас външни пазари останаха през ноември на нивата от октомври - 0,9-1,0 евро/кг, но се забелязва увеличение в Турция. Страната е основен доставчик на червени чушки у нас, а цената им се повиши за месец от 0,33 евро/кг на 0,42 евро/кг.
 
По информация на www.tridge.com, цените на едро на доматите, пипера и краставиците през ноември се запазиха относително спокойни, като увеличението, което се наблюдаваше осезаемо предишните два месеца, утихна. Цените на доматите в Холандия и в Испания се движат в рамките на 0,9-1,2 евро/кг.
 
Прибраните количества от лук в Европа са с около 30% по-малко отколкото обичайно и цената се очаква да достигне своя пик в началото на следващата година. В Турция, цената на кромит лук е двойно по-висока отколкото през миналата година. През м.ноември, цената на едро е около 0,25 долара/кг, като наблюдаваният недостиг предполага, че търговците ще се възползват и ще повишават цените в следващите месеци. 
 
Основните предизвикателства пред зеленчукопроизводството догодина се свързват с климатичните заплахи в глобален мащаб, с ефекта Ел Ниньо, засушаването, избухването на различни епидемии, забавяне темпа на растеж на доходите и на заетостта.