Европейската комисия (ЕК) отпуска 433 милиона евро на разположение на земеделските производители. Това стана ясно от публикувания днес регламент на Комисията.
 
 
Тази сума е налична от резерва на ЕК за кризи в сектора през 2017 г. Изчислените суми за всяка страна-членка на ЕС могат да се възстановяват на земеделските производители от 1 декември 2017 г. 
 
Въпреки редицата критични ситуации в сектора през изминалата година, натрупаните суми от директните плащания на стопаните за тази година, не бяха изразходвани.
 
Допълнителните мерки за подпомагане на отраслите, срещащи затруднения, като секторите плодове, зеленчуци, мляко и животновъдство, бяха финансирани от съществуващия бюджет през 2017 г.
 
Определената сума за България е в размер на 7 720 511 евро.