Европейската комисия (ЕК) пусна обществено допитване, под формата на анкета, относно инициативата си за упадъка на опрашителите. Целта на инициативата е да се справи с този проблем, като увеличи ефективността на политиките на ЕС за опрашителите и повиши вниманието към проблема. 

 
 
Приблизително 5 милиарда евро годишно в селскостопанско производство в ЕС отиват директно за опрашителите, сочат данни на ЕК.
 
Еврокомисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарство Карменьо Вела заяви коментира, че сега е моментът да действаме и ако не го направим, бъдещите ни поколения ще платят много тежка цена.
 
Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган също взе отношение по темата.
 
"Опрашителите са твърде важни за нашата общност - за храната ни и земеделието, както и за живота на планетата. Не можем да си позволим да продължим така и да ги губим".
 
Средносрочният преглед на стратегията за 2020 г. в областта на биологичното разнообразие показа, че опрашването може значително да намалее. Почти 1 от 10 вида пчели и пеперуди е изправен пред изчезване, според Европейския червен списък.
 
За да се справи с този спад, ЕК се стреми да разработи европейска инициатива за опрашителите и призовава учени, земеделски стопани и предприятия, екологични организации, публични органи и граждани да допринесат, като попълнят въпросника. Допитването е активно до 5 април 2018 г.