Европейската комисия представи своето предложение за бюджет 2016 на ЕС, което включва общо разпределение на над 61.5 милиарда евро за ОСП. Лъвският пай от средствата по ОСП ще се използва за изплащане на директните плащания, заявени от земеделските производители през тази кампания, която беше първа по ревизираната система на субсидиране – имат се предвид основно изискванията за "екологизиране", договорени в споразумението за реформа 2014-2020, съобщава Институтът за агростратегии и иновации.
 
Годишният бюджет на ЕС винаги започва да се използва в средата на октомври на предходната година, което означава,че субсидиите по ОСП 2015 ще бъдат платени от бюджета на ОСП за 2016. Крайният срок за заявления е 15 май, но поради реформите на държавите-членки им е позволено да го удължат до 15 юни – и повечето го направиха. 
 
Проектобюджетът на Европейската комисия, представен на 27 май, предвижда общо 153.5 милиарда евро за "ангажименти”  и 143.5 милиарда евро за "плащания". Плащанията са реалните средства, изплатени през дадена година за покриване на задължения (често за многогодишни проекти), направени през тази година или в предишни години. Плащанията за 2016 са повече или по-малко същите в реални параметри, като тези от бюджета за 2015.
 
Първи стълб
Комисията предложи ангажиментите за Първи стълб – разходи за директни плащания и пазарни мерки – да са в размер на 42.868 милиарда евро. Това е с 1,4% по-малко, отколкото се разпределят за Първи стълб през 2015 г. и е по-ниско от "тавана" на 2016 – 43.950 милиарда евро, определен от "Многогодишната Финансова Рамка" на ЕС 2014-2020.
 
Общият бюджет е по-нисък, отколкото през 2015 г. – това до голяма степен се дължи на проблемите в резултат на руската забрана за внос. Помощта и извънредните мерки, приети в отговор на ембаргото, са от бюджета за 2015 по ОСП и Комисията не очаква да се наложи да се приемат още такива мерки през тази година, със "сравнително благоприятни пазарни условия и перспективи за повечето сектори”.
 
Общо нуждите по Първи стълб се оценяват на 44.569 милиарда евро,  41.838 милиарда ще са за директни плащания и 2.615милиарда ще са за пазарни мерки. Въпреки това, Комисията е изчислила, че 1.702 милиарда евро ще бъдат генерирани от така наречените "целеви приходи" – средства, отвоювани от разходни грешки и нарушения, както и от глобите по млечните квоти от 2014/15.
 
Комисията ще актуализира прогнозата за финансиране по Първи стълб и размера на целевите приходи през октомври, имайки предвид сумата, която ще се получи заради очакваното свръхпроизводство на мляко, която се очаква да бъде повече отколкото настоящата оценка от 441 милиона евро.
 
Предложените 42.868 милиарда евро също са фактор за прехвърлянето на средства  от Първи към Втори стълб – този за развитие на селските райони в отделните страни членки. Това прави маржа по Първи стълб 1.082 милиарда, така че „финансовата дисциплина" с намаляване на директните плащания над 2000 евро (България, Румъния и Хърватия са освободени от това изискване) ще е необходима единствено за създаване на "Кризисен резерв за 2016 за спешна намеса на пазара“ в размер от 441,6 милиона евро.
 
Комисията е предложила пропорционално намаляване с под 1,4% на парите за директни плащания, което ще бъде преразгледано на есен. Ако кризисният резерв за 2016 остане неизползван, парите ще бъдат възстановени на земеделските производители, когато те
заявяват субсидии през 2016 (от бюджета по ОСП за 2017).
 
Втори стълб
Що се отнася до разходите за развитие на селските райони по Втори стълб, проектобюджетът за 2016 предвижда за ангажименти 18.676 милиарда евро и за плащания 11.866 милиарда евро.
 
Плащанията се увеличават с 6,3% спрямо платените от бюджета за 2015. Увеличението е по три причини – да се изплатят неплатените сметки за 2007-2013 по Втори стълб, да се извършат междинни плащания по програмите 2014-2020 и за покриване на "последния транш" на предварителното финансиране по програмите за 2014-2020.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!