Европейската комисия (ЕК) ще представи своя проект на „Протеинов план на ЕС“ през есента на 2018 г. Представянето на проекта е предвидено за 22-23 ноември 2018 г., на конференция на високо ниво във Виена, в рамките на австрийското председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Официалното приемане и публикуване е предвидено за края на годината. В средата на юли се очаква да бъде представено независимо проучване на пазара. Неговата цел е да определи количествено потенциалното търсене на растителни протеини в ЕС, в различни пазарни сегменти, което да отчита конкурентоспособността на ЕС спрямо внесените растителни протеини. 
 
[news]
Растителните протеини са основен компонент на фуражите за животни, но намират широка употреба и за храни за човешка консумация. Европейското производство на протеинови култури обаче не е достатъчно, за да задоволи търсенето. Затова ЕК цели да създаде стратегия за развитие на протеиновите култури в Европа. Наред с това, Комисията се стреми и да оцени ефективността на политическите инструменти, като например подкрепата по линия на директните плащания. 
 
Климатичните условия за отглеждане на соя в Европа не са сред най-подходящите, а вносът на културата в ЕС не се облага с мита. Значителна част от отглежданите извън ЕС соеви култури обаче са генетично модифицирани. Търсенето на соя, която не е ГМО, обаче е високо, поради което има необходимост да се стимулира местното производство.  В тази връзка на Конгреса на Европейската федерация на производителите на комбинирани фуражи (FEFAC) през юни 2017 г., комисар Фил Хоган се ангажира да работи за протеинова стратегия, в опит да намали зависимостта на ЕС от вноса на растения протеинови култури за хранене на добитъка. През първата половина на 2018 г. Комисията стартира целенасочена консултация със заинтересованите страни, за да определи инициативи за подкрепа на протеинови култури на равнище Европа, както и на национално и регионално ниво.