Европейската комисия (ЕК) прие предложение за намаляване на разходите за директните плащания през финансовата 2019 г., за да се осигурят повече средства за съществуващия кризисен резерв.
 
 
Съобщение на Комисията уточнява, че така нареченото предложение за финансова дисциплина се прави всяка година, като се намаляват разходите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). Целта е да се осигурят 400 млн. евро – по цени от 2011 г., за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за евентуалното преодоляване на селскостопанските пазари.
 
Предложението на ЕК за 2019 г. е за намаляване с 1.422184% на преките плащания в рамките на ОСП, надхвърлящи 2 000 евро. Изключение от тази мярка е направено за фермерите в Хърватия, тъй като страната се е присъединила към Съюза много скоро – през 2013 г.
 
Очаква се спестените средства да осигурят кризисен резерв от 468.7 млн. евро по текущи цени за 2019 г. Новото предложение на Комисията е за малко по-високи отчисления от тези през 2018 г., когато прилаганата ставка е 1.388149%, а очакваният ресурс се оценява на 459.5 млн. евро.
 
От ЕК уточниха, че по силата на законодателството на ОСП сумите, генерирани по механизма на финансовата дисциплина, които не са изразходвани в края на бюджетната година, включително и от резерв, трябва да бъдат възстановени на земеделските стопани. 
„От създаването на кризисния резерв през 2014 г. никога досега не се е налагало той да се използва и парите, заделени през всяка година, са били предоставяни на земеделските стопани“, отбелязва съобщението на Комисията.