При постоянните пасища се разрешава максимално 5% отклонение на регионално (национално) ниво в дела, който имат в момента постоянните пасища спрямо останалата площ. Процентът вероятно ще се увеличи от 5% до 7% през 2017 г. след като бъде направен доклад на Комисията или има съответно законодателно предложение за промяна. По искане на държавите-членки са определени и еквивалентни мерки, които да се признават за екологичните плащания. Еквивалентните мерки са разписани в приложение към регламента.

При диверсификацията на културите е необходимо да има поне две култури, ако обработваемата площ на едно стопанство е над 10 хка, или поне три култури, ако обработваемата площ е над 30 хка. Поддържане на приоритетна екологична площ се прилага само за стопанства над 15 хка.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!