Средните изкупни цени към 6 юли на слънчоглед, пшеница (хлебна и фуражна) и ечемик бележат слабо понижение спрямо предходната седмица, в рамките на 0,6% - 2,0%, докато при царевицата и рапицата се отчита повишение, съответно с 1,4% и 4,7%. Това става ясно от Оперативният анализ на основните земеделски култури на МЗХ.
 
 
Изкупните цени на пшеница (фуражна и хлебна), ечемик, слънчоглед и рапица се движат под нивата отпреди една година, като намалението на годишна база е с между 4,2% и 14,7% (най-значително при хлебната пшеница). Единствено при царевицата се наблюдава поскъпване, с 8,4%.