Без да бъда критичен в думите си, ще кажа и че в зависимост от степента на субсидиране и държавната намеса в сектора, иновациите и въобще това да правиш нещо различно в сектора, неофициално става все по-трудно за осъществяване. Това каза Джоел Салатин, собственик на Polyface farm и обявен за фермер на годината от списание „Тайм“ в интервю за Фермер.БГ. 
 
 
- В каква посока отива сектор „Селско стопанство“ според Вас?
- Селското стопанство непрекъснато се разраства. Все по-трудно е новите и малки фермери, да стартират и съответно да развият бизнес в този бранш. Налице са много регулации, които възпират това израстване при малките фермери. Например, някъде не е допустимо да се гледат пасищно свине, да се отглеждат свине, заедно с крави, както и обратното. Моята ферма, моята философия и моите методи обуславят един напълно интегриран подход, а не изолиран, както е при повечето фермери. Това е и един от проблемите, който трябва да бъде преодолян, за да имаме истинска екологична система и нещата да работят.
 
- Застраховат ли фермерите в Америка?
- Повечето хора в Съединените американски щати (САЩ) не застраховат. Такава практика се наблюдава единствено при зърнопроизводителите. Бих казал, че всички държавни "интервенции", под формата на субсидии, изкривяват фермерството, селското стопанство и пазара. Тези програми, фондове и намеси дискриминират иновациите, иновативното и алтернативните подходи. Без да бъда критичен в думите си, ще кажа и че в зависимост от степента на субсидиране и държавната намеса в сектора, иновациите и въобще това да правиш нещо различно в сектора, неофициално става все по-трудно за осъществяване. А това е жалко, защото иновациите са бъдещето.
 
 
- Държавата субсидира ли земеделците? Какви са схемите?
- Като фермер в Америка не виждам правителството да подпомага, като цяло не подпомага и мен. Така че не участвам в никоя от държавните програми, дори не знам къде се подават документите и къде се намират офисите. Предвид на това, че правителството не е заинтересовано от моя вид дейност, не възприемам системата като мой приятел, по-скоро възпрепятства моя успех, отколкото да ми помага, да се развивам. 
 
- Вярвам, че пътувате много. Взаимствал ли сте някоя интересна практика, която в последствие да приложите в стопанството си?
- Където и да отида виждам интересни неща - нещо ново, което да науча, което да използвам. Понякога може да е просто един воден клапан или различен поглед към интегрирането на някоя система. Фермерите са иноватори и не бих казал, че са богати хора, затова те непрекъснато измислят нови и приложими неща, с които да улеснят работата си. Виждам интересни неща навсякъде и е чудесно да се срещаш с нови идеи.
 
 
- Какво бихте пожелал и посъветвал българските земеделци?
- Искам да пожелая на българските фермери да бъдат успешни. Но не им желая просто финансов успех. Аз виждам и разбирам успеха като резултат от твоето фермерство, ти изграждаш почва, подобряваш водата, подобряваш чистия въздух и повишаваш социалния етикет с човешко достойнство. По този начин твоята ферма може да се разраства с уважение и почитане към хората. Често в хранителния и в селскостопанския сектор дъвчем и плюем, това ни е заложено като хора. Но всъщност чрез работата на полето и въобще когато работим, ние създаваме системи, които принадлежат на човешкото достойнство.