Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и тяхното правилно изпълнение са една от най-коментираните теми в сектора. 

В уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: Много повече от политика", дискутирахме именно това.

Специален гост в събитието беше Петър Кировски, директор на дирекция “Растениевъдство” в Министерството на земеделието.

Ето какво трябва да знаят фермерите за всички 9 стандарта.

"Първият стандарт е свързан с опазването на постоянно затревените площи. На база на един коефициент, който е формиран от това колко са постоянно затревените площи и колко е използваната земеделска площ в страната, е формиран един процент като дял и ние като страна трябва да го пазим до 2027 г. При този стандарт това, което стои като изискване е, че един земеделски стопанин не следва да си позволява да разорава постоянно затревените си площи.

Вторият стандарт е свързан с опазването на въглерода в почвата и запазването на влажните зони и торфищата. Той ще е приложим от 2025 г. 

Третият стандарт е свързан със забраната за паленето на стърнища. Всичко е уредено достатъчно ясно в Наредбата за директните плащания. Разписано е кой, каква вина има и как се доказва тя", обясни Кировски.

В общи линии фермерите трябва да са наясно, че не трябва да се извършва палене на стърнища, тъй като това е тежко провинение, което се наказва строго при доказване.

Четвъртият стандарт е свързан изграждане или поддържане на буферни ивици по протежението на водните басейни. Тук отношение имат и наклоните на парцелите.

Петият стандарт, който също е свързан с наклоните, се отнася за обработката на земята, по начин по който да се намали риска от деградация на почвите.

"За шестия стандарт - този, който най-много обезпокои земеделските стопани, го имаше и до момента, но в много по-малко изискуем вариант.

Към момента в зависимост от това къде е стопанството на фермера - дали има наклон (10%) или не, се оформят два чувствителни периода. Единият е от юни до октомври и той е за равнинните площи. При него земеделският стопанин трябва да осигури на минимум 80% от обработваемата си земя поддържането на такова минимално покритие на почвата. 

При терени, които са над 10%, земеделците ще трябва да спазват друг чувствителен период - през зимния период - от ноември до февруари месец", каза още той.

Експертът уточни, че ДЗЕС 6 се изпълнява от всички стопанства в страната, като няма изключение за техния размер.

"В рамките на 2 седмици когато ще се покрива стандарта, земеделецът ще има опция да предприеме действия за засяване (подготовка на площта и засяване)  на следваща култура, която да осигури това минимално покритие. Тоест ще броим и това като действие на земеделеца. За нас това действие ще значи, че той е направил всичко възможно да покрие стандарта", добави Кировски.

Седмият стандарт  третира биоразнообразието чрез ротация на културите, а осмият касае непроизводствените площи. И за двата стандарта обаче България се възползва от дерогация и те няма да се изпълняват през 2023 г. 

Деветият стандарт пък забранява разораването на постоянно затревени площи, определени като екологично чувствителни зони в НАТУРА 2000.

По време на събитието множество фермери, читатели на Агри.БГ, зададоха своите въпроси и получиха отговор. От земеделското министерство уточниха, че предстои да се публикува динамичен наръчник с въпроси и отговори по стандартите.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg